قادر مارابی

قادر مارابی

نام و نام خانوادگی : قادر مارابی نام مستعار:قادر ماراو محل تولد :ماراب (کامیاران) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: دزلی (مریوان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :