خالد غفوری

خالد غفوری

نام و نام خانوادگی : خالد غفوری نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1360.09.04 محل و نحوه جانباختن: در راه یکی از روستاهای بانه . حادثه رانندگی زندگی نامه :