محمد نصراللهی

محمد نصراللهی

نام و نام خانوادگی : محمد نصراللهی نام مستعار:ندارد محل تولد :آلمانه (مریوان) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1361.08.03 محل و نحوه جانباختن: در ارتفاعات توسوران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :