حیدر میدانی
|

حیدر میدانی

نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی نام مستعار: ندارد محل تولد : روستای تیز آباد – سقز تاریخ تولد : نامشخص تاریخ جانباختن :24-8-1365 محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات