عمر خضری

عمر خضری

نام و نام خانوادگی : عمر خضری نام مستعار:ندارد محل تولد :کانی سه‌وزه (بوکان) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.06.01 محل و نحوه جانباختن: درویش آلی (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :