رحمت ترقی

رحمت ترقی

نام و نام خانوادگی : رحمت ترقی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1365.07.25 محل و نحوه جانباختن: درویان فارس (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :