سعید خانی

سعید خانی

نام و نام خانوادگی : سعید خانی نام مستعار:سعید قوام محل تولد :مران علیا (دیواندره) تاریخ تولد : 1324 تاریخ جانباختن :1366.04.08 محل و نحوه جانباختن: دره هوان (دیواندره) . کمین نیروهای رژیم زندگی نامه :