یونس شیخی

یونس شیخی

نام و نام خانوادگی : یونس شیخی نام مستعار:ندارد محل تولد :شیروانشالیان (نقده) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.02.01 محل و نحوه جانباختن: خورینج (مهاباد) . مقابله با تهاجم نظامی رژیم زندگی نامه :

مهدی پیرآذر

نام و نام خانوادگی : مهدی پیرآذر نام مستعار:قادر طایفه محل تولد :منطقه کامیاران تاریخ تولد : 1323 تاریخ جانباختن :1362.02.01 محل و نحوه جانباختن: خورینج (مهاباد) . مقابله با تهاجم نظامی رژیم زندگی نامه :