امین میرزایی

نام و نام خانوادگی : امین میرزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :قره دره (دیواندره) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.05.22 محل و نحوه جانباختن: خورخوره (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :