محسن نهاوندی

نام و نام خانوادگی : محسن نهاوندی نام مستعار:ندارد محل تولد :خرم آباد تاریخ تولد : 1330 تاریخ جانباختن :1361 محل و نحوه جانباختن: خرم آباد . برای جلوگیری از گرفتار شدن در دست نیروهای رژیم خودکشی میکند زندگی نامه :