حسن رواز

حسن رواز

نام و نام خانوادگی : حسن رواز نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1362.07.06 محل و نحوه جانباختن: خاتون خاص (مهاباد) . سانحه واژگون شدن تراکتور زندگی نامه :

جلال شریفی

جلال شریفی

نام و نام خانوادگی : جلال شریفی نام مستعار:جه‌لال بنه‌خوێیی محل تولد :بنه‌خوێ (بانه) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.07.06 محل و نحوه جانباختن: خاتون خاص (مهاباد) . سانحه واژگون شدن تراکتور زندگی نامه :