صالح کریمی

صالح کریمی

نام و نام خانوادگی : صالح کریمی نام مستعار:ندارد محل تولد :مریوان تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.26 محل و نحوه جانباختن: حومه شهر مریوان . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :