انور آدمی

انور آدمی

نام و نام خانوادگی : انور آدمی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1364.11.21 محل و نحوه جانباختن: حسین آباد (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :