مبشر خیالی

مبشر خیالی

نام و نام خانوادگی : مبشر خیالی نام مستعار:ندارد محل تولد :قه‌ره‌قشلاغ (مهاباد) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.07.17 محل و نحوه جانباختن: جاده (نقده . اشنویه) زندگی نامه :