ناصر حیدری

ناصر حیدری

نام و نام خانوادگی : ناصر حیدری نام مستعار:ناصر پاوه محل تولد :پاوه تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.03.09 محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . انفجار مین زندگی نامه :

فواد طیری

فواد طیری

نام و نام خانوادگی : فواد طیری نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1363.03.10 محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . انفجار مین

عارف یوزی

عارف یوزی

نام و نام خانوادگی : عارف یوزی نام مستعار:ندارد محل تولد :بیلوار (کامیاران) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.06.02 محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

جلیل حیدری

جلیل حیدری

نام و نام خانوادگی : جلیل حیدری نام مستعار:جلیل هورامی محل تولد :روان زردويی (پاوه) تاریخ تولد : 1331 تاریخ جانباختن :1363.06.02 محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :