بهمن عزتی

نام و نام خانوادگی : بهمن عزتی نام مستعار:ندارد محل تولد :کامیاران تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.05.25 محل و نحوه جانباختن: توسط خلخالی جلاد روانی رژیم اعدام شد. زندگی نامه :