حسین عزیزی

نام و نام خانوادگی : حسین عزیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.07.12 محل و نحوه جانباختن: توراخ تپه (سنندج) . اصابت تیر تصادفی زندگی نامه :