لطف الله کمانگر

لطف الله کمانگر

نام و نام خانوادگی : لطف الله کمانگر نام مستعار:مظفر محل تولد :آفریان علیا (کامیاران) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :11/05/1362 محل و نحوه جانباختن: تهران – زندان اوین . اعدام (دستگیری در تاریخ 28 آبان 1361 و اعدام در تاریخ 11 مرداد 1362)

علی ذوقی

نام و نام خانوادگی : علی ذوقی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.03.25 محل و نحوه جانباختن: تهران . ترور توسط حزب الله در صف تظاهرات زندگی نامه :