محسن فرومند

محسن فرومند

نام و نام خانوادگی : محسن فرومند نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1366.02.17 محل و نحوه جانباختن: تنگه باخ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

صدیق حسینی

صدیق حسینی

نام و نام خانوادگی : صدیق حسینی نام مستعار:ندارد محل تولد :تنگ باخ (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.02.17 محل و نحوه جانباختن: تنگه باخ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :