سعید طه

سعید طه

نام و نام خانوادگی : سعید طه نام مستعار:ندارد محل تولد :تیکان تپه (بوکان) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1361.06.17 محل و نحوه جانباختن: ترجان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :