لطف الله ساعدپناه

لطف الله ساعدپناه

نام و نام خانوادگی : لطف الله ساعدپناه نام مستعار:لطف الله مارنجی محل تولد :مارنج (کامیاران) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1363.06.05 محل و نحوه جانباختن: ترازوله (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :