ایوب محمودی

ایوب محمودی

نام و نام خانوادگی : ایوب محمودی نام مستعار:ایوب خواشتی محل تولد :خواشت (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: تاژه بان (بانه) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :