حسین نجفی

حسین نجفی

نام و نام خانوادگی : حسین نجفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366.05.08 محل و نحوه جانباختن: تاله جو (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :