عطا قمری

عطا قمری

نام و نام خانوادگی : عطا قمری نام مستعار:ندارد محل تولد :کتک (سنندج) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1360.09.06 محل و نحوه جانباختن: تاقول (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :