سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

نام و نام خانوادگی : سعدون عزیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.10.28 محل و نحوه جانباختن: بیمارستان کومله . در درگیری با نیروهای رژیم زخمی شد زندگی نامه :