رحیم نیکپی

رحیم نیکپی

نام و نام خانوادگی : رحیم نیکپی نام مستعار:ندارد محل تولد :نی (مریوان) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1360.08.01 محل و نحوه جانباختن: بیمارستانی در کرمانشاه . زخمی شدن توسط عوامل رژیم زندگی نامه :