محمد جنگی پاول

محمد جنگی پاول

نام و نام خانوادگی : محمد جنگی پاول نام مستعار:ندارد محل تولد : قلعەگاە فیزولابگی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.08.21 محل و نحوه جانباختن: بوکان . در حادثه تصادف ماشین حین ماموریت تشکیلاتی زندگی نامه :

مطلب چابک

مطلب چابک

نام و نام خانوادگی : مطلب چابک نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1358.07.10 محل و نحوه جانباختن: شهر بوکان . تیرباران توسط سپاه پاسداران