غنی زاهدی

نام و نام خانوادگی : غنی زاهدی نام مستعار:ندارد محل تولد :بوریدر (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :دیماه 1360 محل و نحوه جانباختن: بوریدر (سنندج) . تیرباران زندگی نامه :