سیروس صادقی

سیروس صادقی

نام و نام خانوادگی : سیروس صادقی نام مستعار:دکتر سیروس محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.03.14 محل و نحوه جانباختن: بوردمه (سقز) . در جریان درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :