صلاح معرفت

صلاح معرفت

نام و نام خانوادگی : صلاح معرفت نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1361.04.14 محل و نحوه جانباختن: بوبکتان (سقز) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

حسن فلاحی

حسن فلاحی

نام و نام خانوادگی : حسن فلاحی نام مستعار:ندارد محل تولد : قلعه گاه فیض الله بیگی (سقز) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1361.04.14 محل و نحوه جانباختن: بوبکتان (سقز) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :