علی رستمی

نام و نام خانوادگی : علی رستمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.07 محل و نحوه جانباختن: به دست نیروهای جمهوری اسلامی جان باخت. زندگی نامه :