محمد پوپک

محمد پوپک

نام و نام خانوادگی : محمد پوپک نام مستعار:حمه حاجی محل تولد :دهبکر (مهاباد) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1364.01.05 محل و نحوه جانباختن: باغ شیخان (مهاباد) . در جریان درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :