محمد خسروی

محمد خسروی

نام و نام خانوادگی : محمد خسروی نام مستعار:حەمەی قالەغەریب محل تولد :قاراوا (بوکان) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1364.02.09 محل و نحوه جانباختن: باغلوبه (بوکان) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

جلیل صالحی

جلیل صالحی

نام و نام خانوادگی : جلیل صالحی نام مستعار:جلیل درویان محل تولد :درویان (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.09 محل و نحوه جانباختن: باغلوبه (بوکان) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

حامد رضایی

حامد رضایی

نام و نام خانوادگی : حامد رضایی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.01.10 محل و نحوه جانباختن: باغلوبه (بوکان) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

احمد سیده

احمد سیده

نام و نام خانوادگی : احمد سیده نام مستعار:ندارد محل تولد :خورخوره (مهاباد) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1364.02.09 محل و نحوه جانباختن: باغلوبه (بوکان) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :