لطف الله کمانگر

لطف الله کمانگر

نام و نام خانوادگی : لطف الله کمانگر نام مستعار:مظفر محل تولد :آفریان علیا (کامیاران) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :11/05/1362 محل و نحوه جانباختن: تهران – زندان اوین . اعدام (دستگیری در تاریخ 28 آبان 1361 و اعدام در تاریخ 11 مرداد 1362)