نصرالله بهمنی

نصرالله بهمنی

نام و نام خانوادگی : نصرالله بهمنی نام مستعار:مام نه‌سی محل تولد :بلە بزان (اورامان) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1363.08.25 محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات اسیر و سپس تیرباران شد زندگی نامه :

مدریک یوسفی

مدریک یوسفی

نام و نام خانوادگی : مدریک یوسفی نام مستعار:ریبوار پالنگان محل تولد :پالنگان (کامیاران) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1363.08.25 محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات تیرباران شد زندگی نامه :

محمد بهرامی

محمد بهرامی

نام و نام خانوادگی : محمد بهرامی نام مستعار:لاله‌ حه‌حه‌ باوه‌ محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.08.25 محل و نحوه جانباختن: اورامان . حمله حزب دمکرات به مقرهای کومله زندگی نامه :

فرح ادمن

فرح ادمن

نام و نام خانوادگی : فرح ادمن نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.08.25 محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات تیرباران شد زندگی نامه :