علی اصغر مهتدی
| |

علی اصغر مهتدی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی نام مستعار: اصغر کامیاران محل تولدکامیاران تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366 محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم