محمد مایی

محمد مایی

نام و نام خانوادگی : محمد مایی نام مستعار:کاک شوان محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1326 تاریخ جانباختن :1359.06.26 محل و نحوه جانباختن: افراسیاب (سنندج) . اصابت راکت هلیکوپتر زندگی نامه :