احمد عزیزی

نام و نام خانوادگی : احمد عزیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :لاوین (پیرانشهر) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1359.10.29 محل و نحوه جانباختن: اطراف پیرانشهر . درگیری با نیروهای رژیم