کریم قادری

کریم قادری

نام و نام خانوادگی : کریم قادری نام مستعار:کریم یمینان محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1364.08.01 محل و نحوه جانباختن: اطراف پادگان مریوان . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :

احمد بهشتی

احمد بهشتی

نام و نام خانوادگی : احمد بهشتی نام مستعار:یوسف محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1364.08.01 محل و نحوه جانباختن: اطراف پادگان مریوان . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :