عمر شریف زاده

عمر شریف زاده

نام و نام خانوادگی : عمر شریف زاده نام مستعار:ندارد محل تولد :آجیکند (بوکان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.05.28 محل و نحوه جانباختن: اطراف پادگان قوشچی (ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :