سعید نعلی

سعید نعلی

نام و نام خانوادگی : سعید نعلی نام مستعار:ندارد محل تولد :میاندواب تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1362.10.10 محل و نحوه جانباختن: اطراف مهاباد . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

آمنه خیاط

نام و نام خانوادگی : آمنه خیاط نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.06.25 محل و نحوه جانباختن: اطراف مهاباد . سانحه رانندگی زندگی نامه :