ناصح بخشی

ناصح بخشی

نام و نام خانوادگی : ناصح بخشی نام مستعار:دلیر هورامی محل تولد :ده‌ره‌ هه‌جیج (مریوان) تاریخ تولد : 1331 تاریخ جانباختن :1363.06.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف شهر پاوه . کمین نیروهای رژیم زندگی نامه :

نصرالله رستمی

نصرالله رستمی

نام و نام خانوادگی : نصرالله رستمی نام مستعار:نه‌سی پالنگان محل تولد :پالنگان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.06.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف شهر پاوه . کمین نیروهای رژیم زندگی نامه :