امیر ویسی

امیر ویسی

نام و نام خانوادگی : امیر ویسی نام مستعار:عبدالله محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1363.03.07 محل و نحوه جانباختن: اطراف شهر مهاباد . کمین نیروهای رژیم زندگی نامه :