حسین کریمی

نام و نام خانوادگی : حسین کریمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.07.21 محل و نحوه جانباختن: اطراف شهر اشنویه . مقابله با نیروهای رژیم زندگی نامه :