سلیمان رحمانی

نام و نام خانوادگی : سلیمان رحمانی نام مستعار:سلیمان حه‌وته‌وانه‌ محل تولد :حه‌وتوانه‌ (مهاباد) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.29 محل و نحوه جانباختن: اطراف سقز . درهم شکستن تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :