شهین ساعدی

شهین ساعدی

نام و نام خانوادگی : شهین ساعدی نام مستعار:ندارد محل تولد :موچش (کامیاران) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1368.06.29 محل و نحوه جانباختن: اطراف روستای شیره . در جریان یورش افراد مسلح حزب دمکرات زندگی نامه :