قسیم مولودی

قسیم مولودی

نام و نام خانوادگی : قسیم مولودی نام مستعار:ندارد محل تولد :خیرآباد (مهاباد) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1366.06.23 محل و نحوه جانباختن: اطراف روستای دوسینە (بانه) . انفجار مین زندگی نامه :