فتح الله ربطی

فتح الله ربطی

نام و نام خانوادگی : فتح الله ربطی نام مستعار:ندارد محل تولد :گه‌نگه‌ چین (ارومیه) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.06.06 محل و نحوه جانباختن: اطراف ارومیه . اصابت تیر هنگام تمیز کردن اسلحه زندگی نامه :