صدیق کمانگر

نام و نام خانوادگی: صدیق کمانگر نام مستعار: صدیق آفریانی محل تولد: آفریان (کامیاران) تاریخ تولد: 1334 تاریخ جانباختن: 1362.07.25 محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) ـ مقابله با تهاجم وسیع رژیم