رحیم موسالو

نام و نام خانوادگی : رحیم موسالو نام مستعار:رحیم شکاک محل تولد :مه‌له‌شی خوارو (سلماس) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.22 محل و نحوه جانباختن: آغ وتمان (مهاباد) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :